Valtuustoaloitteet

Aloite: laatua koulukuljetuksiin

27.2.2017 valtuustoaloite: Laatua Karkkilan koulukuljetuksiin

Kello on aamulla seitsemän ja kävelen maantien ajokaistalla. Lumivallit estää kävelyn tienpientareella. Pakkasta on 25 astetta ja täysikuu valaisee koulumatkani. Kävelen puolentoista kilometrin päähän koulukyytipysäkille. … Lue lisää

Aloite puhtaista tiloista

10.10.2016 valtuustoaloite puhtaista tiloista

Karkkilan vihreät esittävät, että Järjestötalo on välittömästi suljettava kaikilta käyttäjiltä ja tiloissa toimiville järjestöille on osoitettava käyttöön uudet tilat.

On rikollista leikkiä lasten terveydellä ja antaa … Lue lisää

Aloite varhaiskasvatuksen palveluverkosta

10.10.2016 valtuustoaloite tulevaisuuden varhaiskasvatuspalveluverkosta

Karkkilaan on valmistettava tulevaisuuden päiväkotiverkko ja palvelustrategia 2030.

Karkkilan kaupunki omistaa viisi päiväkotikiinteistöä: Högfors, Haapala, Toivike, Jokiväärä ja Pupula. Kolme ensin mainittua ovat kunnallisia päiväkoteja. Jokiväärä … Lue lisää

Aloite koulujen markkinoinnista

10.10.2016 valtuustoaloite kaupungin koulujen markkinoinnista

Kasvatus- ja opetuslautakunta on esittänyt, että se ottaa vuoden 2017 valtuustotason tavoitteekseen Karkkilan rakenteiltaan terveiden peruskorjattujen koulujen nostamisen vahvasti esille markkinoinnissa. Tässä näyttää menneen nyt … Lue lisää

Valtuustoaloite kuukausimatkakortista Höökikyytiin

Karkkilan Höökikyytiin on kertamaksun lisäksi saatava ostaa kuukausimatkakortti, jotta joukkoliikenne Karkkilassa pääsee kehittymään.

Karkkilan Vihreät tekivät 9.3.2009 valtuustoaloitteen sisäisen joukkoliikenteen kehittämisestä ja esittivät, että suljettuna tilausajona toteutetut koulukuljetukset avataan kaikille … Lue lisää

Valtuustoaloite luottamushenkilöorganisaation selkeyttämisestä

17.6.2013

Valtuustoaloite luottamushenkilöorganisaation selkeyttämisestä

 

Viime vuosien aikana virkamieshallinnon henkilöstömäärää on säästösyistä vähennetty, mutta samaan aikaan valtuutetut ovat kasvattaneet luottamushenkilöiden määrää ja rakentaneet oman hallintohimmelinsä luottamushenkilöorganisaation puolelle. Syytämme Karviaista tarpeettoman … Lue lisää

Karkkilan lukion profiilia on nostettava

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut tavoitteeksi uudistaa lukiokoulutuksen valtakunnallisia tavoitteita ja tuntijakoa koskeva valtioneuvoston asetus sekä lukion opetussuunnitelman perusteet. Lukion uuden tuntijaon on tarkoitus astua voimaan 1.8.2016. Myös lukiokoulutuksen rahoitusperusteet … Lue lisää

Valtuustoaloite 1.10.2012

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat.

Karkkilan edellinen valtuusto jätti meille perinnöksi perusturvakuntayhtymä Karviaisen, joka on vuodesta 2009 järjestänyt Karkkilan sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut. Kaunis ajatus kuntien välisestä yhteistyöstä … Lue lisää

13.2.2012 Karkkilan on edistettävä alueellaan nopeita tietoliikenneyhteyksiä

Useiden karkkilalaisten tietoliikenneyhteydet uhkaavat jäädä ainoastaan ruuhkautuvien langattomien ratkaisujen varaan. Karkkilalla ei kuitenkaan ole varaa jäädä kehityksestä jälkeen tämän suhteen.

Valokuitu on sijoitus tulevaisuuteen. Hyvät tietoliikenneyhteydet ovat pysyvän asutuksen edellytys … Lue lisää

lokakuu 2011 Karkkila ei saa hyväksyä Karviaisen toimenpiteitä säästöjen kohdentamisessa

Karkkilan Vihreät esittävät, että Karkkila ei hyväksy Karviaisen toimenpiteitä säästöjen kohdentamisessa lasten- ja nuorten lakisääteisiin palveluihin.

1.10.2011 alkaen nuorisoasema ei ole vastaanottanut karkkilalaisia mielenterveys- ja päihdeongelmaisia nuoria ja olemassa olevat … Lue lisää