Kansainvälisen ilmastopaneelin raportti 8.10.2018 osoitti, että ilmastonmuutoksen torjumisessa ei ole hetkeäkään hukattavaksi. Kansallisen ja kansainvälisen ilmastotyön lisäksi myös kunnilla on merkittävä rooli edistää toimia, joilla vähennetään alueen kasvihuonepäästöjä. HINKU kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiä sitoutuneet kunnat ja tarjoaa kunnille asiantuntemusta, verkostoitumista, tietoa hyvistä käytännöistä ja hyville teoille näkyvyyttä.

Päästöjä vähennetään erityisesti parantamalla energiatehokkuutta ja lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä sekä lisäämällä vaikkapa lähi- ja kasvisruoan osuutta päiväkodeissa ja kouluissa.

Kunnan omien toimintojen, hankintojen ja kaavoittamisen lisäksi kunnat voivat vaikuttaa päätöksenteollaan muun muassa maankäytön, energiantuotannon ja liikenteen päästöihin kunnan alueella. Myös alueen yrityksiä ja asukkaita kutsutaan mukaan yhteistyöhön ja kannustetaan ilmastotekoihin. Tavoitteena on päästövähennysten ohella vahvistaa paikallista hyvinvointia ja alueen elinvoimaa esimerkiksi kustannussäästöjen, energiaomavaraisuuden ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien kautta.

HINKU-hankkeessa kunta sitoutuu valtuuston päätöksellä tavoittelemaan koko alueensa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Kunta sitoutuu myös määrittelemään lähiajan kasvihuonekaasupäästötavoitteensa sekä lisäksi tärkeimmät keinot tavoitteeseen pääsemiseksi.

Suomessa on tällä hetkellä 42 HINKU-kuntaa. Uudet ratkaisut ovat olleet kunnille myös kustannustehokkaita ja tukeneet alueen työllisyyttä ja mainetta. Kunnat kilpailevat tulevaisuudessa yhä kovemmin palveluista, yrityksistä ja asukkaista. HINKU-kuntana Karkkila parantaisi omaa asemaansa tässä kilpailussa.

Esitämme valtuustolle, että Karkkilan kaupunki liittyy HINKU-foorumiin ja sitoutuu tavoittelemaan 80% kasvihuonepäästöjen vähennystä vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Karkkilassa 22.10.2018
Karkkilan Vihreät -valtuustoryhmä