Viime aikojen uutisista olemme saaneet lukea, että Suomessa syntyvyys on painunut alemmas kuin kertaakaan 100 vuoteen. Myös Karkkilassa lapsimäärät, samoin kuin yleensä kaupungin väkiluku, on laskemassa. Alle 24-vuotiaiden osuus on neljäsosa koko kaupungin asukasmäärästä. Lapsiperheiden määrän laskun syiksi on arvailtu milloin jäähallin tai täysimittaisen jalkapallokentän puuttumista, milloin lapsiperheiden palvelujen huononemista.

Lapsimäärät ovat tulevaisuudessakin laskussa ja meidän pitäisi satsata yhä enemmän kaikenikäisten ihmisten palveluihin säilyttääksemme edes nykyisen asukasmäärän. Yhä enenemässä määrin pariskunnat valitsevat lapsettoman vaihtoehdon. Myös yksinasujien määrä kasvaa. Miten huomioimme kaupungin kehityksessä näiden ihmisten kiinnostuksen Karkkilassa asumiseen? Voisimmeko ollakin kaupunki, joka huomioi yhä enemmän lapsiperheiden palveluiden kehittämisen lisäksi myös yksinasuvien ja lapsettomien pariskuntien tarpeet ja kiinnostuksen kohteet? Nummelaa tai Lohjaa emme voi jää- ja uimahallien määrässä voittaa.

Voisiko olla muita vetovoimatekijöitä, jotka olisivat ensinnäkin taloudellisesti helpompia toteuttaa ja myös ekologisesti kestävämpiä? Mitkä voisivat olla nämä vetovoimatekijät? Kaupungissamme on yhä kasvavassa määrin kiinnostusta osallistua erilaisiin patikointi-, pyöräily-, luonto- ja ulkoiluharrastuksiin. Karkkila on luonnon ympäröimä, täältä löytyy sekä järviä, soita ja jokia, sekä hienoja metsäreittejä kauniine maisemineen. Voisiko siis luontoretkeily ja asuminen kylämäisessä kaupungissa olla varsinainen valttikortti ei pelkästään lapsiperheille, vaan myös meille jo lapsensa maailmalle lähettäneille pariskunnille, sekä yksinasuville ihmisille.

Myös edelläkävijyys ilmastoasioiden huomioimisessa voisi olla todellinen kilpailuvaltti. Tämä voisi tuoda myös uusia yrityksiä kaupunkiin asukkaiden ohessa. Mahdollisuudet ovat rajattomat. Ihmisten tietoisuus ilmastonmuutoksesta on lisääntynyt tämän syksyn ilmastokeskustelun ansiosta, kannattaisiko tähän huoleen ja tietoisuuden lisääntymiseen reagoida tarjoamalla ihmisille asuinpaikaksi kaupunki, joka tekee lähtökohtaisesti kaiken uudisrakentamisen ja korjauksen aina ekologisemmalla tavalla uutta teknologiaa mahdollisuuksien mukaan hyödyntäen? Kaupunki, jossa myös palvelut tuotetaan kestävällä tavalla. Kaupunki, joka tukee joukkomatkailuliikennettä ja varmistaa, että myös autottomilla ihmisillä on mahdollisuus käydä Karkkilan ulkopuolella töissä tai tulla muualta Karkkilaan töihin. Ajokortin ja auton hankinta vaikkapa pääkaupunkiseudulla asuville ihmisille ei ole enää itsestäänselvyys. Jos muutetaan, muutetaan paikkoihin, joissa on toimiva, luotettava ja järkevänhintainen joukkoliikenne.

Pienin kustannuksin tehtävät palvelutarjoamat lisäävät viihtyvyyttä, muutamana esimerkkinä puutarhapalstat keskustan kerrostaloissa asuville, helposti saavutettavat ulkoilureitit, aikuisten ja ikäihmisten ehdoilla tehtyjä ulkoilu- ja liikuntapalvelut. Myös kaupunkilaisten yhteisten toimintaympäristöjen kehitystä kannattaa kehittää. Ei ole järkevää lokeroida ihmisiä iän ja elämäntilanteen perusteella eri tiloihin, kun nämä voisivat nimenomaan tukea toisiaan. Karkkilan kasvu voi toteutua tulevaisuudessa sekä lapsiperheiden, että lapsettomien pariskuntien ja yksinelävien kautta. Kaikkia näitä tarvitaan. Jos keski-ikäinen tai sitä vanhempi henkilö muuttaa Karkkilaan, hän todennäköisesti maksaa verojaan vielä vuosikymmeniä. Ei muuten hassumpi uusi asukas!

Tulevaisuudessa tavarat ja palvelut tulevat ihmisten luo ja rakennettu palveluympäristö vähenee. Tästä esimerkkeinä verkkokauppa tai vaikkapa etäyhteyksin toteutettavat lääkäripalvelut normaalin työajan ulkopuolella. Tätä varten tarvitsemme toimivat logistiikkayhteydet, kohtuullisen kattavan joukkoliikenteen sekä ja parhaat mahdolliset tietoliikenneyhteydet.

Voisimmeko vielä korostaa kaupunkistrategissa, että etsimme tositarkoituksella kaikenikäisiä uusia karkkilalaisia. Erityisesti voimme tarjota palveluja ihmisille, jotka arvostavat luontoa, kylämäistä asumista, vireätä asukastoimintaa, pääkaupunkiseudun helppoa saavutettavuutta ja laajaa ja edullista asumismuotovalikoimaa. Miten sitten löydämme nämä potentiaalit uudet asukkaat? Uskomme, että näin somen aikakautena teot puhuvat puolestaan, eli jos lähdemme määrätietoisesti tekemään asioita uudella tavalla, se kyllä huomataan myös Karkkilan ulkopuolella.

Karkkilan Vihreät Ry