Lähiluonto on useimmille meistä tärkeä osa elämää. Luonto virkistää ja siellä vietetty aika lisää tutkitusti hyvinvointia. Luonnonmaisema on osa identiteettiämme. Tuntuu, että ihmiseltä itseltään olisi viety jotain pois, jos vaikkapa lähimetsä kaadetaan. On myös tutkittu, että mitä monimuotoisempi metsä on, sen virkistävämpi vaikutus sillä on ihmisiin. Luonnonmaisemaa pitäisi vaalia yhtä tarkasti kuin muuta kulttuurimaisemaa; tärkeät luonnonmaisemat ja reitit pitäisi suojella niin nykyisten, kuin tulevien sukupolvien elämää rikastuttamaan. Esimerkiksi Ruuhilammen maisema ja sen ympäristö on osa kaupungin ihmisten identiteettiä ja tärkeä ulkoilukohde. Harva välttämättä tietää, että esimerkiksi tämä äärettömän tärkeä ja monimuotoinen luontokokonaisuus on vaarassa metsänhakkuiden vuoksi.

Karkkilan kaupunginvaltuuston vuonna 2011 hyväksymässä osayleiskaavassa on merkitty maisemallisesti ja luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät luontokohteet. Merkinnät eivät kuitenkaan takaa alueiden suojelua. Esimerkiksi merkintä virkistysalueesta tai maisemallisesti tärkeästä kohteesta ei koske välttämättä metsätaloustöitä. Kaavoitus on nostettu tärkeäksi osaksi kaupungin kasvua. Sen painopistettä pitäisi laajentaa pelkän keskusta-alueen kaavoituksen lisäksi niin, että saamme tavalla tai toisella säilytettyä Karkkilalle tärkeät luontokohteet ja maisemat kuten Haukkamäen selänne (linnusto, metsäluonto, suot, lammet, arvokas kallioalue tai vaikkapa Karjaanjokilaakso (linnusto, jokiluonto ja lehtometsät). Myös matkailun kehittämisen kannalta on tärkeää suojella laajempia luontoreittejä.

Torstaina 28.3. pidettävässä ensimmäisessä kaavoituksen ohjausryhmän kokouksessa määritellään ryhmän tehtävät ja tavoitteet. Vihreiden jäsenenä ryhmässä Tiina Hentunen-Vanninen. Mitä toiveita ja neuvoja sinulla olisi esittää ohjausryhmälle Karkkilan tärkeiden luontokohteiden ja virkistysalueiden kehittämiseksi? Mitä keinoja meillä olisi turvata vanhojen metsien, soiden ja muiden arvokkaiden luontokohteiden säilyminen?
Tervetuloa kaikille avoimeen tilaisuuteen keskustelemaan ja antamaan vinkkejä sunnuntaina 17.3. klo. 15.00 – 17.00 Karkkilan Tehtaanhotellille. Toivomme paikalle sekä asukkaita, luottamushenkilöitä, yhdistyksiä ja yrityksiä. Paikan päällä on ostettavissa 5 € hintaan kahvi ja pulla (tai tee). Ilmoitathan etukäteen, jos haluat ostaa kyseisen tarjoilun, jotta Tehtaanhotellilla osaavat varautua tarjoilujen määrään. Ilmoitukset: info@karkkilanvihreat.fi tai voit ilmoittaa tilauksesta kommenttirivillä.

Tervetuloa!

Karkkilan Vihreät Ry

PS. Kuvan pöllön poikanen on kuvattu viime kesänä Liimamäen pähkinälehdossa.