Tervetuloa Karkkilan Vihreiden syyskokoukseen sunnuntaina 20.10.2019 klo. 18.00.

Paikka: PikkuLeppis, Huhdintie 10-12, 03600 KARKKILA

Asialista:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
2.1. pj
2.2. sihteeri
2.3. Kokouksen ääntenlaskijat ja tarkastajat
3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Hyväksytään vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja talousarvio
6. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä kaudelle 2020
7. Valitaan hallitukselle puheenjohtaja
8. Valitaan hallituksen muut jäsenet
9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkistajaa sekä heille varatoiminnantarkistajat
10. Muut esille tulevat asiat
10.1. keskustelua kuntavaalien työryhmästä ja mahdollisesti työryhmän jäsenten valinta
11. Kokouksen päättäminen
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen
ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.