Karkkilan Vihreiden kannanotto esitetystä hallintosäännöstä:Voimassa oleva hallintosääntö on tarpeen päivittää, mutta vain siltä osin kuin se on tarpeellista ja tarkoituksenmukaista. Hallintosäännön uudistamiseksi esitetty perustelu joustavuudesta ja ketteryydestä toki toteutuu uudessa hallintosäännössä, mutta samalla katoaisi...

Hyvinvointia ei saa ulkoistaa

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat. Viime aikoina olen saanut useilta valtuutetuilta ja erityisesti kaupunginhallituksen jäseniltä kyselyjä hyvinvointitoimikunnan toiminnasta: mitä toimikunta tekee ja miten toimikunnalla menee? Kiitos...

Talousarviopuhe 2.12.2013

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, virkamiehet ja muut läsnäolijat   Ottakaa pois laput silmiltä, jotta näette selvemmin, kuunnelkaa tarkkaan kuka korviinne kuiskuttaa ja mielenne myrkyttää. Mistä on silloin kyse, kun emme kykene yhteistyöhön? Istuvan...

Valtuustopuhe hallintosäännöstä

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut   Onko meillä perusteita hyväksyä maankäytön ja kaavoituksen suunnittelun siirtäminen ympäristö- ja lupalautakunnalta kaupunginhallitukselle? Meille on tuotu uuden valtuuston ensimmäiseen kokoukseen päätettäväksi uusi...

Talousarviopuhe 3.12.2012

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, virkamiehet ja muut läsnäolijat. Keskityn taas puheessani lähinnä kasvatus- ja opetuspuolen arviointiin, kun edellisissä puheenvuoroissa käsiteltiin jo muut asiat. Vuosi sitten Vihreät hehkuttivat tyytyväisenä, miten kasvatus-...