Karkkilan Vihreät ry

Karkkilan Vihreät edistää vihreitä arvoja:

luonnon- ja ympäristönsuojelua, kestävää kehitystä, yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä yhdistää vihreän arvomaailman omaavia Karkkilan asukkaita.

Karkkilan Vihreät perustettiin loppuvuodesta 2006. Yhdistys on ensimmäinen Karkkilassa toimiva rekisteröity vihreä yhdistys. Vihreää toimintaa Karkkilassa on ollut aikaisemminkin ja vihreitä on istunut mm. kahtena kautena Karkkilan kaupunginvaltuustossa.

Karkkilan Vihreät pyrkii edistämään vihreitä arvoja (ks. puolueen periaateohjelma) niin ympäristökysymyksissä kuin muissakin yhteiskunnallisissa asioissa. Yhdistyksen tavoitteena on toimia sen hyväksi, että maailmassa ja yhteiskunnassa lapsillammekin olisi hyvä elää.

Karkkilassa yhdistys haluaa vaikuttaa siihen, että kuntalaisten tarpeet tulevat oikeasti ja oikeudenmukaisesti huomioitua ja että ympäristönsuojelun vaatimukset toteutuvat kattavasti myös paikallisessa päätöksenteossa.

Vihreys on valinta tulevaisuuden puolesta, sillä silloin puhutaan siitä, mistä asiosta todella on kysymys.